Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\spacer.gif

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\spacer.gif

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\spacer.gif

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\spacer.gif

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\spacer.gif

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r1_c2.jpg

Açıklama: hks001

Prof.Dr.
Hayrettin Kemal SEZEN

     ENGLISH     

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r2_c2.jpg

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r3_c2.jpg

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r4_c2.jpg

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r5_c2.jpg

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r6_c2.jpg

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r7_c2.jpg

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r8_c2.jpg

Yönetim Geliştirme Danışmanı

Bilgi Sistemleri, Yazılım Geliştirme Danışmanı

Yeminli Mali Müşavir

 

 


 

 

2014 Yılı Etkinlikleri


  1. 1.           A Eren Şenaras., Sezen H.K., (2014), Analyzıng Randomness Of Numbers Generated By Logistic Map, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi.

  2. 2.           Eren Şenaras A., Özaslan İ., Özgür F., Aytaç S., Sezen H.K., (2013), “Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması, 3.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa.

  3. 3.            Eren Şenaras A., Aytaç S., Sezen H.K., (2014), “Topkapı Sarayı Müzesinde Ziyaretçi Profili Ve Memnuniyet Araştırması: Ölçek Tasarımına İlişkin Bir Uygulama, 15th International Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics, Isparta.

  4. 4.           Eren Şenaras A., Sezen H.K., (2014), “Determining Income Of Road Passenger Transportation Using Discrete Event Simulation”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:44.

  5. 5.           Arzu Eren Şenaras, Hayrettin Kemal Sezen , (2014), “Uygun Nitelikli Otomatik Kılavuzlu Aracın Benzetim Tekniğiyle Belirlenmesi”, Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa

  6. 6.           Fatma Sert, H.Kemal Sezen , (2014), “Hava Durumunun Yapay Sinir Ağları ile Kestirimi ve Bulanık Mantıkla Sınıflandırılması”, Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa.

  7. 7.           E.Murat Tacar, H. Kemal Sezen  , (2014), “Konteyner Terminallerinde Benzetim Uygulaması” Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa

  8. 8.           Arzu Eren Şenaras, Şahin İnanç, Hayrettin Kemal Sezen , (2014), “Lojistik Harita Tabanlı Dizinin Rasgeleleğinin Araştırılması” , Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa

  9. 9.           Hasine Çetin, H. Kemal Sezen ,(2014),“Yerel Yönetimlerde Yalın Yaklaşım Uygulamaları: Osmangazi Belediyesi Örneği” ,Poster, Uludağ Üniversitesi 4.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa

2013 Yılı Etkinlikleri


 

1. Topkapı Sarayı Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi, Ayasofya Müzesi  Araştırma Projesi (TAYAP); 19 Kasım 2013-18 Kasım 2014

2. H.Kemal Sezen, Arzu Eren Şenaras, Şahin İnanç, Rasgelelik Testleri ve Bir Uygulma: Altın Oran Sayısı Örneği, 26-30 Mayıs 2013, 14. EYİ konferansı, Saraybosna

3.H.Kemal Sezen, Serpil Aytaç, Cenk Özmutlu, Proje Yönetiminde Anahtar Noktalar ve Projelerin Başarısızlık Nedenleri, 26-30 Mayıs 2013, 14. EYİ konferansı, Saraybosna

4. H.Kemal Sezen, Berna Aydin, Ahmet Ozturk, Museum Economics:The Analysis of TheVisitor Demand, Entrepreneurship and Innovation In the Condition of Economic Downturn International Scientific Conference, 13-14 June, 2013, Bialystok,Polonya.

5.H.Kemal Sezen, M.Murat Günal, Cenk Özmutlu, Tarih ve Teknolojinin Buluşması: Topkapı Sarayı Müzesi Görsel Etkileşimli Benzetim Modeli, I Uluslararası Yazılım Kongresi 2013, 27-28 Eylül 2013, Bursa

6. H.Kemal Sezen, Arzu Eren Şenaras,  İlkay Özaslan,  Faik Özgür,  Serpil Aytaç, Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması, Poster, 12-14 Kasım 2013, Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri.

7. H. Kemal Sezen, Fatma Sert, Gezi Etkinlikleri İçin Hava Durumu Kestirimi, , Poster, 12-14 Kasım 2013, Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri.
 

 

2012 Yılı Etkinlikleri


1. Excel 2010 & VBA : Kullanım ve Programlama, Sentez Yayın Dağıtım, 2012,Bursa.

2. H.Kemal Sezen, Şule Kaya, Murat Günal, Hastane kliniğinde kaynak dengeleme amaçlı bir benzetim modeli uygulaması, UÜİİBF dergisi, Haziran 2012, Bursa.

3. H.Kemal Sezen, Sule Kaya, Murat M. Günal, A Simulation Model Application For Balancing Resource Levels And Patient Waiting Times In A University Hospital’s Ear-Nose-Throat Clinic, 1 International Interdisciplinary Social Inquiry Conference - IISIC 2012, 17- 21 June 2012, Bursa.

4. H.Kemal SEZEN, Işın ÇETİN, Simulation Model Verification and Validitation (LBD), 1 International Interdisciplinary Social Inquiry Conference - IISIC 2012, 17- 21 June 2012, Bursa.

 

 


2011Yılı ve öncesi etkinlikler için yayınlara bakınız...

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r10_c1.jpg

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r10_c5.jpg

Açıklama: C:\Users\Kemal\Documents\My Web Sites\kemalsezenweb\images\hks_r11_c1.jpg